ตรัง เมือง ตรัง บิ๊กซี ตรัง

7.545273, 99.615321

ชั้น 2 ข้างบันไดเลื่อน ใกล้กับธนาคารกสิกรไทย
10.00 - 20.00 ทุกวัน