ตรัง เมือง ตรัง บิ๊กซี ตรัง

ตรัง เมือง ตรัง บิ๊กซี ตรัง

7.545273, 99.615321

ชั้น 2 ตรงข้างบันไดเลื่อนใกล้กับ ฟู๊ดคอร์ท หน้าทางเข้าห้าง
10.00 - 20.00 ทุกวัน