อยุธยา เมือง อยุธยา ซิตี้ ปาร์ค

อยุธยา เมือง อยุธยา ซิตี้ ปาร์ค

14.336309, 100.609799

ชั้น 1 ติดกับธนาคารเพื่อการเกษตร ธกส.
10.00 - 20.00 ทุกวัน