ชลบุรี เมือง ชลบุรี บิ๊กซี ชลบุรี (บิ๊กซีที่มีโรงหนังเมเจอร์)

ชลบุรี เมือง ชลบุรี บิ๊กซี ชลบุรี (บิ๊กซีที่มีโรงหนังเมเจอร์)

13.323053, 100.9645

ชั้น 2 ตรงข้ามร้าน Watson (จากเดิมเป็นร้าน AllZ)
10.00 - 20.00 ทุกวัน