ภูเก็ต เมือง ภูเก็ต บิ๊กซี ภูเก็ต

7.895941, 98.367405

ชั้น 1 ตรงข้ามร้าน KFC ติดกับสยามคลีนิค
10.00 - 20.00 ทุกวัน