สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร บิ๊กซี มหาชัย (สมุทรสาคร)

สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร บิ๊กซี มหาชัย (สมุทรสาคร)

13.565191, 100.273872

ชั้น 1 ติดประตูทางเข้า-ออก ฝั่งบันไดเลื่อนขึ้นโรงภาพยนต์เมเจอร์
10.00 - 20.00 ทุกวัน