สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร บิ๊กซี สมุทรสาคร (มหาชัย)

สมุทรสาคร เมือง สมุทรสาคร บิ๊กซี สมุทรสาคร (มหาชัย)

13.565191, 100.273872

ร้านติดประตูทางเข้าออก หน้าร้าน Yayoi
10.00 - 20.00 ทุกวัน