ชลบุรี ศรีราชา ฮาร์เบอร์มอลล์ (แหลมฉบัง)

ชลบุรี ศรีราชา ฮาร์เบอร์มอลล์ (แหลมฉบัง)

13.079288, 100.920792

ชั้น G ตรงหน้าร้าน Watson
10.30 - 20.00 ทุกวัน