พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก บิ๊กซี พิษณุโลก

16.815927, 100.289746

ชั้น 2 หน้าธนาคารออมสิน หน้าทางเข้าศูนย์อาหาร
10.00 - 20.00 ทุกวัน