สุรินทร์ เมือง สุรินทร์ สุรินทร์ พลาซ่า

สุรินทร์ เมือง สุรินทร์ สุรินทร์ พลาซ่า

14.890081, 103.490773

ชั้น 1 ทางเข้าฝั่งร้าน วัตสัน
10.00 - 20.00 ทุกวัน