สุรินทร์ เมือง สุรินทร์ พลาซ่า

14.890081, 103.490773

ชั้น 1 ทางเข้าฝั่งร้านวัตสัน
10.00 - 20.00 ทุกวัน