เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ บิ๊กซี เชียงใหม่ (ดอนจั่น)

18.768661, 99.03286

ชั้น 1 หน้าประตูทางเข้า-ออก ฝั่ง KFC
10.00 - 20.00 ทุกวัน