นครสวรรค์ เมือง วี-สแควร์ พลาซ่า นครสวรรค์

15.6950568, 100.1213855

ชั้น 1 โซนธนาคาร ตรงข้ามธนาคารทหารไทยธนชาต
10.00 - 20.00 ทุกวัน