ระยอง ปลวกแดง ซีเคพลาซ่า (ระยอง)

ระยอง ปลวกแดง ซีเคพลาซ่า (ระยอง)

12.982898, 101.21196

ชั้น 1 หน้าประตูทางเข้า-ออก ฝั่งบิ๊กซี (ติดบูธอิออน และ A-Money)
10.00 - 20.00 ทุกวัน