อยุธยา เมือง อยุธยา โรจนะ อยุธยา

อยุธยา เมือง อยุธยา โรจนะ อยุธยา

14.314359, 100.639899

ทางเข้านิคมฯ โรจนะประตู A ถนนโรจนะ (อยู่ระหว่างคลีนิคบ้านโรจนะ และ เงินติดล้อ)
10.00 - 20.00 ทุกวัน