กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง ลาดกระบัง

13.756089, 100.797896

ถนนฉลองกรุง หน้าทางเข้านิคมลาดกระบัง ตรงข้าม ห้างอาญุ
09.00 - 19.30 ทุกวัน