ขอนแก่น เมือง แฟรี่ พลาซ่า ขอนแก่น

16.423524, 102.832858

ชั้น 1 ติดลิฟต์ เยื้องร้านสเวนเซ่นส์ (Swensen's)
10.00 - 20.00 ทุกวัน