ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น พรอมิส สาขา ขอนแก่น

ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น พรอมิส สาขา ขอนแก่น

16.423524, 102.832858

เอ็น อาร์ ทาวเวอร์ ถนนหน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (อยู่ตรงข้ามห้างแฟรี่)
09.00 - 19.00 ทุกวัน