ขอนแก่น เมือง สาขา แฟรี่ พลาซ่า ขอนแก่น

ขอนแก่น เมือง สาขา แฟรี่ พลาซ่า ขอนแก่น

16.423524, 102.832858

แฟรี่ พลาซ่า ขอนแก่น ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
10.00 - 20.00 ทุกวัน