ศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ

15.118865, 104.333183

อยู่ใกล้กับ คลีนิคหมอศรันย์ญาและบริษัทแอมเวย์
09.00 - 19.30 ทุกวัน