ร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด

16.056458, 103.636617

ถนนเทวาภิบาล ติดกับ shop oppo ตรงข้ามร้านรุ่งเรืองประดับยนต์
09.00 - 19.30 ทุกวัน