ฉะเชิงเทรา เมือง ฉะเชิงเทรา บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2

ฉะเชิงเทรา เมือง ฉะเชิงเทรา บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา 2

13.68199, 101.065232

ชั้น 1 หน้าธนาคารกรุงไทย (KTB)
9.00 - 18.00 ทุกวัน