เชียงใหม่ เมือง โลตัส คำเที่ยง

18.8083245, 98.9971637

ชั้น 1 ติดประตูทางเข้า-ออก ตรงข้ามธนาคารออมสิน
10.00 - 20.00 น.ทุกวัน