เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ โลตัส คำเที่ยง

เชียงใหม่ เมือง เชียงใหม่ โลตัส คำเที่ยง

18.8083245, 98.9971637

ชั้น 1 ติดประตูทางเข้า - ออก ฝั่งธนาคารออมสิน
เวลาทำการ 10.00 - 20.00 น.ทุกวัน