ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน

12.5577463, 99.960394

ชั้น 3 โซนธนาคาร ติดกับร้านเนสกาแฟ
10.30 - 20.00 ทุกวัน