ภูเก็ต เมือง โลตัส ถลาง (ภูเก็ต)

ภูเก็ต เมือง โลตัส ถลาง (ภูเก็ต)

8.02128, 98.337531

ชั้น 1 ตรงข้าม MC JEANS
10.00 - 20.00 ทุกวัน