กำแพงเพชร เมือง บิ๊กซี กำแพงเพชร

16.4755153, 99.5412521

ชั้น 2 หน้าธนาคารทหารไทยธนชาต
10.00 - 20.00 ทุกวัน