ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกส่งเสริมการขาย สาขา พัทยา

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกส่งเสริมการขาย สาขา พัทยา

ลักษณะงาน

- สนับสนุนงานทางการขาย,การตลาดและหาลูกค้าใหม่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

- สนุบสนุนงานบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรทีมงานขายให้มีประสิทธิภาพ

- ให้ความช่วยเหลือในการควบคุมงบประมาณที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายและจัดทำรายงานต่างๆตามที่มอบหมายและตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามคู่มือ

- ดูแลความเรียบร้อยของจุดบริการและควบคุมดูแลมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม ป้องกันอุบัติภัยของจุดบริการและการจัดการความเสี่ยงต่างๆ

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาและมีประสบการณ์ด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดีมีความกระตือรือร้นและมีใจรักบริการ

- มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วยการขาย

- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

- สามารถทำงานนอกสถานที่ได้

Location

ข้างมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ตรงข้ามธนาคารออมสิน

062-601-8261

09.00 - 19.00 ทุกวัน

ช่องทางการสมัคร

ติดต่อฝ่ายบุคคล

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด

159/19-20 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ห้อง 1201 ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-655-8574 กด 5  มือถือ : 085-4883323

อีเมล : jobs@promise.co.th