เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกส่งเสริมการขาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกส่งเสริมการขาย

ลักษณะงาน

- ช่วยสนับสนุน, ประสานงานที่ได้รับมอบหมายกับจุดบริการให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดช่องว่างในการทำงานระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่
- ช่วยตรวจเอกสารและกระบวนการทำงานของจุดบริการให้เป็นไปตามคู่มือฯ และนโยบายเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงานของสาขา
- สนับสนุนพัฒนาระบบการบริหารจัดการหรือกระบวนการทำงานของจุดบริการ
- สนับสนุนงานด้านเอกสารให้ถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกองค์กร
- อื่นๆ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ

- เพศหญิง หรือเพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิปริญญาตรี  

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นและมีความอดทน

- มีประสบการณ์การทำงานตำแหน่งธุรการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Location

159/19-20 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ห้อง 1201 ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ช่องทางการสมัคร

ติดต่อฝ่ายบุคคล

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด

159/19-20 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ห้อง 1201 ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-655-8574 กด 5  มือถือ : 085-488-3323

อีเมล : jobs@promise.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)

เว็บไซต์ : http://www.promise.co.th

Line ID : @promisehr