เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ ประจำสำนักงานใหญ่

เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ ประจำสำนักงานใหญ่

ลักษณะงาน

- ตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลลูกค้า
- โทรตรวจสอบข้อมูลและติดต่อลูกค้า/รับเรื่องทางโทรศัพท์
- โทรเสนอขายวงงเงินกู้เพิ่ม (Telesales)
- งานจัดการเอกสารทั่วไปของ Admin                                                                                                                      - - ปฏิบัติงานอื่นๆตามคำสั่งที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา
 

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

- จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา

- มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อหรือสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานในวันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ (ทำงานระบบกะ หมุนเวียนหยุด 2 วัน/สัปดาห์)

 - หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (แนบใบ ส.ด.8  หรือ ส.ด.43)

- เวลาเข้างาน จะมี 4 ช่วงคือ 8.00-17.00 น.,9.00-18.00 น.,10.00-19.00 น และ 11.00-20.00 น. (ทางหัวหน้างานจะดูตามความเหมาะสมในการจัดเวลางาน)

Location

159/19-20 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ห้อง 1201 ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ช่องทางการสมัคร

ติดต่อ แผนกบุคคลและธุรการ

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด

159/19-20 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ห้อง 1201 ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-655-8574 กด 5  มือถือ : 085-488-3323

อีเมล : jobs@promise.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)

เว็บไซต์ : http://www.promise.co.th

Line ID : @promisehr