เจ้าหน้าที่ Call Center (Outbound) ประจำสำนักงานใหญ่

ลักษณะงาน

- ตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลลูกค้า
- โทรตรวจสอบข้อมูลและติดต่อลูกค้า
- โทรแจ้งจำนวนเงินสินเชื่อแก่ลูกค้า
- รับข้อมูลจากลูกค้าในเรื่องต่างๆ

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 21 -35 ปี

- จบวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.,ปวส., ปริญญาตรี ทุกสาขา

- มีประสบการณ์ด้าน Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับคนอื่นได้

- สามารถใช้โปรแกรม Word,Excel  ได้เป็นอย่างดี

- สามารถทำงานในวันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ (ทำงานระบบกะ หมุนเวียนหยุด 2 วัน/สัปดาห์)

****สำหรับบุคคลทุพพลภาพอยู่ในประเภท 3 เท่านั้น**** 

- หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (แนบใบ ส.ด.8  หรือ ส.ด.43)

- เวลาเข้างาน จะมี 4 ช่วงคือ 8.00-17.00 น.,9.00-18.00 น.,10.00-19.00 น และ 11.00-20.00 น.

(ทางหัวหน้างานจะดูตามความเหมาะสมในการจัดเวลางาน)

Location

159/19-20 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ห้อง 1201 ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ช่องทางการสมัคร

ติดต่อ แผนกบุคคลและธุรการ

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด

159/19-20 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ห้อง 1201 ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-655-8574 กด 5  มือถือ : 085-488-3323

อีเมล : jobs@promise.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)

เว็บไซต์ : http://www.promise.co.th

Line ID : @promisehr