29/09/2566

พรอมิส (ประเทศไทย) ส่งเสริมสังคมไทยด้วย Social Loan

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งมีแนวคิดหลักคือ “เคียงข้างคุณทุกก้าวเดิน” และมีพันธกิจมุ่งมั่นที่จะ “เคียงข้างทุกความฝัน เข้าใจทุกปัญหา และพร้อมสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้า เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง”

 

ในโอกาสนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการของบริษัทฯ ไปอีกระดับ บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบของ Social Loan ขึ้น และได้จัดหาทุนสำหรับ Social Loan ภายใต้กรอบนี้

 

กรอบนี้ได้กำหนดขึ้นตาม Social Loan Principles (หลักการของ Social Loan) ซึ่ง Asia Pacific Loan Market Association, Loan Market Association และ Loan Syndication and Trading Association ได้วางหลักไว้

 

ทุนสำหรับ Social Loan นี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่ประสบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม เช่น ผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้หญิง และผู้สูงอายุ

 

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด จะใช้ทุนที่จัดหามานี้ เพื่อสร้างสังคมที่หยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมให้กับประชาชนชาวไทย

 

       
  SDGs 1 No Poverty   SDGs 10 Reduced Inequalities