พรอมิสมอบบริจาคพลาสเตอร์ปิดแผลให้กับโครงการจ้างวานข้า

01/12/2566

พรอมิสมอบบริจาคพลาสเตอร์ปิดแผลให้กับโครงการจ้างวานข้า

พรอมิสบริจาคพลาสเตอร์ปิดแผล

 

          ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คุณฮิโรชิ อุเมะยามะ กรรมการ บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด และคณะทำงาน ได้เข้ามอบบริจาคพลาสเตอร์ปิดแผลจำนวน 37,000 ชิ้น ให้กับโครงการจ้างวานข้า มูลนิธิกระจกเงา โดยมีคุณบัญชา โกฎวิเชียร์ สมาชิกโครงการจ้างวานข้า และ คุณอธิชา คำเสน เจ้าหน้าที่โครงการจ้างวานข้า เป็นผู้รับมอบ

คนไร้บ้านนับเป็นกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาในด้านคุณภาพชีวิต เนื่องจากไม่มีเงินทุนในการขับเคลื่อนการใช้ชีวิตประจำวันทั้งการกินและอยู่ให้เหมาะสม ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัตถุประสงค์และลักษณะการดำเนินงานของโครงการ จึงได้มอบพลาสเตอร์ปิดแผล เพื่อผู้ที่ทำงานในโครงการฯ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิกระจกเงาจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

 #สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส #เคียงข้างคุณทุกก้าวเดิน