30/01/2567

ปัญหาหนี้มีทางออก เจ้าหนี้พร้อมช่วยปรับโครงสร้างหนี้

เจ้าหนี้พร้อมช่วยปรับโครงสร้างหนี้

 

ปัญหาหนี้มีทางออก  เจ้าหนี้พร้อมช่วยปรับโครงสร้างหนี้ 

 

- เจ้าหนี้ต้องเสนอปรับโครงสร้างหนี้ ให้กับลูกหนี้ที่ยังไม่เคยได้รับการปรับโครงสร้างหนี้

  1. ก่อนเป็น NPL อย่างน้อย 1 ครั้ง เมื่อเริ่มมีสัญญาณว่าลูกหนี้กำลังมีปัญหา โดยให้ลูกหนี้มีเวลาตัดสินใจปรับโครงสร้างหนี้ก่อนกลายเป็น NPL
  2. หลังเป็น NPL อย่างน้อย 1 ครั้ง  โดยให้ลูกหนี้มีเวลาตัดสินใจ ก่อนถูกโอนขายหนี้หรือยึดทรัพย์


- เจ้าหนี้ห้ามโอนขายหนี้ก่อนครบกำหนด 60 วัน หลังเสนอแผนปรับโครงสร้างหนี้ /กรณีให้เช่าซื้อหรือให้เช่าแบบลิสซิ่ง ต้องไม่บอกเลิกสัญญาหรือจำหน่ายทรัพย์ก่อนครบกำหนด 15 วัน หลังเสนอแผนปรับโครงสร้างหนี้


หมายเหตุ : ลูกค้าพรอมิส สนใจติดต่อช่องทางให้คำปรึกษาของบริษัท โทร. 02-036-9517

 

#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย