06/02/2567

Checklist ลูกหนี้อยู่ในภาวะเริ่มจ่ายหนี้ไม่ไหวหรือยัง

สินเชื่อพรอมิสแนะนำสัญญาปัญหาหนี้

 

Checklist ลูกหนี้อยู่ในภาวะเริ่มจ่ายหนี้ไม่ไหวหรือยัง

ลูกหนี้อยู่ในภาวะเริ่มจ่ายหนี้ไม่ไหวหรือยัง

 

หากลูกหนี้มี 4 สัญญาณเหล่านี้ แปลว่าลูกหนี้กำลังมี 'ปัญหาภาวะเริ่มจ่ายหนี้ไม่ไหว'
🔴 จ่ายขั้นต่ำ
🔴 จ่ายช้า
🔴 กดบัตรเงินสดมาจ่ายคืนหนี้อื่น
🔴 รายได้ไม่พอรายจ่าย

 

ถ้าเริ่มมีสัญญาณอันตรายแบบนี้ รีบไปติดต่อกับเจ้าหนี้ได้เลย
สำหรับลูกค้าพรอมิส สามารถติดต่อช่องทางให้คำปรึกษาของบริษัทได้ที่เบอร์ 02-036-9517

 

#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย