08/02/2567

ปิดหนี้ก่อนกำหนดได้ ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ

สินเชื่อพรอมิสปิดหนี้ก่อน ไม่ต้องจ่าย

 

รู้หรือไม่ ปิดหนี้ก่อนกำหนดได้ ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ

 

Prepayment fee คือ ค่าปรับจากการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนกำหนด
แบงก์ชาติ ห้ามเรียกเก็บ Prepayment fee ในสินเชื่อภายใต้กำกับของแบงก์ชาติดังนี้

 

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano finance)
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล
สินเชื่ออุปโภคบริโภคอื่น ๆ เช่น สินเชื่อสวัสดิการ

 

🔴 ยกเว้นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่ผู้ให้บริการยังเรียกเก็บ Prepayment fee ได้ในกรณีรีไฟแนนซ์ในช่วง 3 ปีแรกนับจากวันทำสัญญา เพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสได้ดอกเบี้ยต่ำในช่วง 3 ปีแรก

 

และหากลูกค้าพรอมิสต้องการปิดยอดก่อนกำหนด ก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ Call Center 1751

 

#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย