เคยปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ขอปรับซ้ำได้ไหม?

22/02/2567

เคยปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ขอปรับซ้ำได้ไหม?

เคยปรับโครงสร้างหนี้แล้ว

 

เคยปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ขอปรับซ้ำได้ไหม วันนี้มีคำตอบ ⁉️

- หากเคยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่ก่อนเป็นหนี้เสีย แต่ตอนนี้จ่ายไม่ไหวกลายเป็นหนี้เสีย ยังสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ได้อีกตามเกณฑ์*

- แต่หากเคยปรับโครงสร้างหนี้ทั้งก่อนและหลังเป็นหนี้เสียแล้ว ยังสามารถปรึกษาเจ้าหนี้ได้เป็นรายกรณี

 

*หมายเหตุ

เกณฑ์ responsible lending ลูกหนี้มีสิทธิขอปรับโครงสร้างหนี้ก่อนเป็นหนี้เสีย อย่างน้อย 1 ครั้ง

และหลังเป็นหนี้เสีย อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยนับรวมการปรับโครงสร้างหนี้ก่อน 1 ม.ค. 67

 

#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย #PromiseThailand