มีหนี้กับหลายเจ้าหนี้ทำอย่างไร?

23/02/2567

มีหนี้กับหลายเจ้าหนี้ทำอย่างไร?

มีหนี้กับหลายเจ้าหนี้

 

มีหนี้กับหลายเจ้าหนี้ทำอย่างไร ⁉️

หากใครมีหนี้หลายเจ้าหนี้ ห้ามข้ามโพสต์นี้เด็ดขาด !

 

- ติดต่อเจ้าหนี้เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ โดยแจ้งข้อมูลภาระหนี้ทั้งหมดให้ครบถ้วน

- เจ้าหนี้แต่ละรายจะพิจารณาภาระหนี้ทั้งหมด และเสนอเงื่อนไขตามความสามารถในการชำระหนี้ และมีเงินเพียงพอในการดำรงชีพ

 

#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย #PromiseThailand