ทวงหนี้อย่างเป็นธรรม ต้องแจ้งข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง ?

01/03/2567

ทวงหนี้อย่างเป็นธรรม ต้องแจ้งข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง ?

ทวงหนี้อย่างเป็นธรรม

 

ทวงหนี้อย่างเป็นธรรม ต้องแจ้งข้อมูลสำคัญอะไรบ้าง ?

 

แจ้งลูกหนี้ให้ทราบภาระหนี้พร้อมข้อมูลสำคัญอื่นๆ เช่น
✔️ ระยะเวลาค้างชำระ
✔️ ค่าธรรมเนียมทวงถาม
✔️ เบอร์ติดต่อในการชำระหนี้
✔️ ช่องทางขอคำปรึกษา
✔️ สิทธิ / วิธีการ / ช่องทางการร้องเรียน

 

หมายเหตุ - ห้ามเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อน
ยกเว้น : ลูกหนี้ล้มละลายหรือติดต่อไม่ได้

 

#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย #PromiseThailand