ครั้งแรกกับการ “สัมมนาทางการเงินกับพรอมิส”

14/03/2567

ครั้งแรกกับการ “สัมมนาทางการเงินกับพรอมิส”

พรอมิสจัดทำ “สัมมนาทางการเงินกับพรอมิส” เป็นครั้งแรก

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปเรียกว่า บริษัทฯ) ได้จัดทำ “สัมมนาทางการเงินกับพรอมิส” เป็นครั้งแรก ณ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 บริษัทฯ ริเริ่มโครงการจัดทำสัมมนาทางการเงินแด่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยได้รับความเอื้อเฟื้อจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสาขานำร่องของโครงการ “กิจกรรมสัมมนาทางการเงินกับพรอมิส” เป็นเวิร์คชอปนำเสนอข้อมูลทางการเงินเพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการพิจารณาบริหารการจัดการเงินเพื่อการมีชีวิตที่ดีกว่า เช่น คุณค่าของเงิน, การวางแผนออมเงินเพื่ออนาคต ฯลฯ โดยเน้นผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ภายใต้คอนเซปต์ที่ว่า “เรียนสนุก รู้เรื่องเงิน”

บริษัทพรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมมุ่งหวังที่จะเดินเคียงข้างและพัฒนาสังคมไทยผ่านการสร้างตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลที่เติบโตอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

สินเชื่อพรอมิสสัมมนาทางการเงิน

สินเชื่อพรอมิสสัมมนาทางการเงิน

* ทั้งนี้เนื้อหาส่วนหนึ่ง บริษัทฯปรับประยุกต์จากเนื้อหาที่ บริษัทแม่คือ บริษัท SMBC Consumer Finance จำกัด ได้ใช้เพื่อจัดทำสัมมนาทางการเงินเพื่อให้ความรู้แด่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เริ่มกิจกรรมนี้มาตั้งแต่ พ.ศ 2554 และปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางการเงินกว่า 1 ล้าน 7 แสนคน