หนี้เรื้อรังคืออะไร ?

18/03/2567

หนี้เรื้อรังคืออะไร ?

หนี้เรื้อรังคืออะไร

 

หนี้เรื้อรังคืออะไร ? แค่ไหนที่เรียกว่าเรื้อรัง !?

แบบไหนที่เข้าข่ายปัญหาหนี้เรื้อรัง (Persistent Debt)

  • ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่เป็นวงเงินหมุนเวียนไม่กำหนดเวลาปิดจบหนี้ เช่น บัตรกดเงินสด
  • ยังไม่เป็นหนี้เสีย
  • จ่ายดอกเบี้ยรวม เกินเงินต้นรวมเป็นระยะเวลานาน

 

ลูกหนี้เรื้อรังมี 2 แบบ ดังนี้

1. เริ่มเรื้อรัง (General PD) คือ จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นรวมมาแล้ว 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี

2. เรื้อรัง (Severe PD) แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

  • จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นรวมมาแล้ว 5 ปี
  • มีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 2 หมื่นบาท* (กรณีลูกหนี้กลุ่มแบงก์) หรือ ไม่เกิน 1 หมื่นบาท* (กรณีลูกหนี้นอนแบงก์)

 

หากคุณเข้าข่ายตามนี้ จะได้รับการแจ้งเตือน พร้อมมีทางปิดจบหนี้ 

เริ่ม 1 เมษายน 2567 

 

#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย #PromiseThailand