การแจ้งเตือนลูกหนี้เรื้อรัง

20/03/2567

การแจ้งเตือนลูกหนี้เรื้อรัง

การแจ้งเตือนหนี้เรื้อรัง

 

การแจ้งเตือนเมื่อเข้าข่าย 'ลูกหนี้เรื้อรัง'

 

ความถี่การแจ้งเตือนจากเจ้าหนี้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง*

ผ่านช่องทางปกติที่ผู้ให้บริการใช้สื่อสารข้อมูลกับลูกหนี้

*เฉพาะการเตือนครั้งแรกภายในเดือน เม.ย.67 กำหนดให้เตือนอย่างน้อย 1 ช่องทาง

 

ช่องทางการแจ้งเตือน

1.ลูกหนี้เริ่มเรื้อรัง (general PD) อย่างน้อย 1 ช่องทาง (ช่องทางใดก็ได้)

2.ลูกหนี้เรื้อรัง (severe PD) อย่างน้อย 2 ช่องทาง

  • จดหมาย, อีเมล
  • SMS, Line, Mobile app

 

โดยลูกหนี้เรื้อรังจะได้รับข้อเสนอแนวทางการปิดจบหนี้จากเจ้าหนี้ด้วย

 

เริ่ม 1 เมษายน 2567

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bot.or.th/debtsolution

 

#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย #PromiseThailand