มาตรการปิดจบ 'หนี้เรื้อรัง' ช่วยเหลือลูกหนี้อย่างไร ?

26/03/2567

มาตรการปิดจบ 'หนี้เรื้อรัง' ช่วยเหลือลูกหนี้อย่างไร ?

มาตรการปิดจบหนี้เริ้อรัง

 

มาตรการปิดจบ 'หนี้เรื้อรัง' ช่วยเหลือลูกหนี้อย่างไร ?

 

ถ้าคุณได้รับแจ้งเตือนว่าเป็นลูกหนี้เรื้อรัง (severe PD) จะได้รับข้อเสนอให้สมัครเข้าร่วมมาตรการเพื่อปิดจบหนี้

 

• ประโยชน์ที่จะได้รับ จากการเข้าร่วมมาตรการ •

- ระยะเวลาปิดจบหนี้ภายใน 5 ปี

- อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี

- เงื่อนไขผ่อนไหว เหมาะสมกับรายได้

- แต่ต้องปิดวงเงินสินเชื่อของบัญชีที่เข้าร่วม เพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้จริง

 

* สำหรับลูกหนี้ที่เริ่มเรื้อรัง (general PD) ให้รีบติดต่อเจ้าหนี้หากต้องการแก้หนี้ เจ้าหนี้จะมีแนวทางให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมเป็นรายกรณี

 

เริ่ม 1 เมษายน 2567
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่
 www.bot.or.th/debtsolution

#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย #PromiseThailand