ตอบข้อสงสัย "มาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง"

26/04/2567

ตอบข้อสงสัย "มาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง"

พรอมิสตอบข้อสงสัยมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง

 

ตอบข้อสงสัย "มาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง" หาคำตอบได้ในโพสต์นี้

ทำไมมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง ไม่รวมหนี้บัตรเครดิต?

เพราะหนี้บัตรเคตดิตมี (1) อัตราดอกเบี้ย และ (2) เงื่อนไขการผ่อนชำระ ที่ทำให้ไม่เข้าข่ายหนี้เรื้อรังที่จ่ายดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นและใช้เวลานานในการปิดจบ

ทำไมต้องมีเงื่อนไขปิดวงเงินหากเข้าร่วมมาตรการปิดจบหนี้เรื้อรัง

เงื่อนไขการปิดวงเงินจะช่วยให้ลูกหนี้มีวินัยทางการเงินเพิ่มขึ้น และสามารถปิดจบหนี้ได้ภายใน 5 ปี


อย่างไรก็ดี กรณีลูกหนี้ที่เข้ามาตรการฯ มีความจำเป็นฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วย ได้รับอุบัติเหตุ ตกงาน ผู้ให้บริการอาจพิจารณาให้สินเชื่อได้ หากลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้เพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขของผู้ให้บริการแต่ละแห่ง
 

กรณีลูกหนี้มีบัตรกดเงินสดมากกว่า 1 ใบ สามารถเลือกเข้าโครงการแค่บางบัตร และเก็บวงเงินบัตรกดเงินสดที่เหลือไว้ก่อนได้

การเข้ามาตรการปิดจบหนี้เรื้อรังจะมีการรายงานข้อมูลในเครดิตบูโร (NCB) หรือไม่

จะมีการรายงานข้อมูลใน NCB โดยเพิ่มการรายงานประเภทของสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ "รหัส (code) 03" (ข้อตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาตามมาตรการ PD)


โดยจะไม่กระทบสถานะบัญชีลูกหนี้ที่ยังเป็น 10-ปกติ เช่นเดิม ทั้งนี้ การรายงานนี้ จะช่วยให้ผู้ให้บริการทราบถึงการเข้าโครงการ ซึ่งสะท้อนความตั้งใจที่ดีในการแก้ปัญหาหนี้ของลูกหนี้


#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย #PromiseThailand