ธนาคารต้อง 'โฆษณา' อย่างรับผิดชอบ ส่งเสริม 'วินัย' ให้ลูกหนี้

05/07/2567

ธนาคารต้อง 'โฆษณา' อย่างรับผิดชอบ ส่งเสริม 'วินัย' ให้ลูกหนี้

 

พรอมิสให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

เริ่มแล้ว! ธนาคารต้อง 'โฆษณา' อย่างรับผิดชอบ ส่งเสริม 'วินัย' ให้ลูกหนี้

แสดงข้อมูลสำคัญถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเปรียบเทียบได้

ตัวอย่าง

  • เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ต้องชัดเจน

>> ฟรีค่าธรรมเนียม 'เฉพาะปีแรก'
>> ดอกเบี้ย 0% 'เมื่อจ่ายเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระ'

  • แสดงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

>> อัตราดอกเบี้ย 'อยู่ระหว่าง 6.05-10%' ตลอดสัญญา    

ไม่กระตุ้นให้กู้จนจ่ายไม่ไหว แจ้งคำเตือนให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง

  • สินเชื่อทุกประเภท  'กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว'

  • บัตรเครดิต ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามกำหนด 'จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 9-16%'

"เตือน" และ "กระตุ้น" ให้ชำระหนี้อย่างมีวินัย

ตัวอย่าง

  • มีข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น SMS LINE หรือแอปธนาคาร 'เตือนก่อนถึงกำหนดชำระหนี้'

  • การชำระหนี้ผ่านแอปธนาคาร 'ตั้งค่าเริ่มต้น (default) ไว้ที่การชำระหนี้เต็มจำนวน

 

#แก้หนี้ยั่งยืน #เจ้าหนี้รับผิดชอบ #ลูกหนี้มีวินัย #PromiseThailand