[เตือนภัย] บัญชีแอบอ้างเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

18/07/2562

[เตือนภัย] บัญชีแอบอ้างเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส3

 

เนื่องจากมีการแอบอ้างเป็นบริษัทปล่อยสินเชื่อ โดยใช้ บัญชีของ Social Media ส่วนตัวหรือบริษัทอื่นๆ เช่น LINE เพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอนุมัติสำหรับการกู้เงิน โดยหลังจากลูกค้าทำการโอนเงินไปแล้ว ก็ไม่สามารถติดต่อบัญชีดังกล่าวได้อีก

จึงขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า

                1. บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีการรับสมัครสินเชื่อผ่าน  Social Media

                2. บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

                ในกรณีที่พบเห็นการการกระทำที่เข้าข่ายการเรียกเก็บ หรือรับสมัครในรูปแบบดังกล่าว ขอให้ตรวจสอบว่าเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อนการโอนเงิน

                ทั้งนี้ ถ้าท่านใดได้รับข้อความ SMS หรืออีเมลที่ใช้ชื่อบริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ขอให้ติดต่อสอบถาม Call Center โทร. 1751