โปรโมชั่นพิเศษ Member Get Member แนะนำเพื่อนสมัครพรอมิส

10/11/2564

โปรโมชั่นพิเศษ Member Get Member แนะนำเพื่อนสมัครพรอมิส

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส1

"สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส"เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางด้านสินเชื่อบุคคลโดยไม่มีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน ขอแนะนำโปรโมชั่นพิเศษ Member Get Member (เพื่อนแนะนำเพื่อน) เพียงแนะนำเพื่อนสมัครสินเชื่อพรอมิส รับสูงสุด 700 บาท

1.ผู้แนะนำได้รับเงินสด 500 บาทโอนเข้าบัญชี เมื่อผู้ได้รับการแนะนำสมัครและรับวงเงินกู้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติสัญญากับบริษัท

2.ผู้แนะนำรับเพิ่มอีก 200 บาท เมื่อผู้ได้รับการแนะนำรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

 

 

เงื่อนไข:

1. ผู้แนะนำจะต้องเป็นสมาชิกของบริษัท ณ วันที่มีการแนะนำ และจะต้องไม่มีประวัติการผิดนัดชำระกับบริษัท

2. ผู้ที่ได้รับการแนะนำจะต้องไม่เป็นสมาชิกของบริษัทมาก่อน

3. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะผู้แนะนำที่กรอกและยื่นคูปองเพื่อนแนะนำเพื่อน เพื่อเข้าร่วมโครงการนี้เท่านั้น

4. เงินรางวัลสำหรับผู้แนะนำจะได้รับหลังจากที่ผู้ได้รับการแนะนำทำสัญญาและรับเงินกู้จากบริษัทภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติสัญญากับบริษัท

5.บริษัทพรอมิสเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน

6. ในกรณีที่มีผู้แนะนำมากกว่า 1 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้เงินรางวัลแก่ผู้ที่แนะนำท่านแรกเท่านั้น

7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลการอนุมัติและสิทธิ์ในการอนุมัติสินเชื่อของบุคคลที่ท่านแนะนำ

8. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด

9. บริษัทพรอมิสอาจติดต่อผู้แนะนำ หรือผู้ที่ได้รับการแนะนำเพื่อจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูล

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Centerโทร. 1751
เวลาทำการเจ้าหน้าที่ Call Centerวันจันทร์  ศุกร์ 9.00  19.00 น.
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00  18.00 น. วันอาทิตย์หยุดทำการ
(โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงปีใหม่ และสงกรานต์จากเว็บไซต์ของพรอมิส)