แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของพรอมิสสาขาอยุธยา ซิตี้ ปาร์ค ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563

18/03/2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของพรอมิสสาขาอยุธยา ซิตี้ ปาร์ค ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563

 

"สินเชื่อบุคคล พรอมิส" เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางด้านสินเชื่อบุคคลโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของจุดให้บริการพรอมิส สาขาอยุธยา ซิตี้ ปาร์ค มีรายละเอียดดังนี้

เวลาทำการใหม่ 11.00 - 20.00 ทุกวัน 
                     
(เริ่ม 20 มีนาคม 2563)

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 1751
เวลาทำการเจ้าหน้าที่ Call Center วันจันทร์ ศุกร์ 9.00 19.00 น.
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 18.00 น. วันอาทิตย์หยุดทำการ
(โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงปีใหม่ และสงกรานต์จากเว็บไซต์ของพรอมิส)