20/05/2563

แจ้งจุดบริการ และคอลเซ็นเตอร์ 1751 ให้บริการตามปกติ

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส3

 

"สินเชื่อบุคคล พรอมิส" เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางด้านสินเชื่อบุคคลโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป สาขารับชำระเงิน จุดบริการ คอลเซ็นเตอร์  และบริการรับเอกสารนอกสถานที่ กลับมาให้บริการตามปกติ โดยสาขาและจุดบริการ จะปิดทำการเวลา 19:00 น. (ยกเว้นสาขาที่เดิม ปิดทำการก่อน 19:00 น. จะปิดทำการเวลาเดิม) 

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 1751
เวลาทำการเจ้าหน้าที่ Call Center วันจันทร์ ศุกร์ 9.00 19.00 น.
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 18.00 น. วันอาทิตย์หยุดทำการ
(โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงปีใหม่ และสงกรานต์จากเว็บไซต์ของพรอมิส)