03/07/2563

ประกาศเรื่อง "มีผู้ไม่หวังดีใช้ Facebook ส่งข้อความเชิญชวนลูกค้าสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล"

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส1

         

          บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัดได้รับแจ้งจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) ว่าขณะนี้มีผู้ไม่หวังดีโดยใช้ช่องทาง Facebook ส่งข้อความเชิญชวนลูกค้าสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล รวมทั้งให้ลูกค้าโอนเงินค่าตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

          บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัดขอให้ลูกค้าทุกท่านโปรดระวังการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับคนแปลกหน้า หากท่านพบว่ามีเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้น โดยใช้ชื่อบริษัท พรอมิส รบกวนลูกค้ากรุณาแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบผ่านช่องทาง Call Center 1751 หรือช่องทางข้อความ Facebook ของบริษัทฯ

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ