[สำคัญ] แจ้งปิดให้บริการชั่วคราวสาขาศูนย์การค้าแพชชั่น ระยอง เพื่อทำการ Big Cleaning ตั้งแต่วันที่ 14 - 15 ก.ค. 63

15/07/2563

[สำคัญ] แจ้งปิดให้บริการชั่วคราวสาขาศูนย์การค้าแพชชั่น ระยอง เพื่อทำการ Big Cleaning ตั้งแต่วันที่ 14 - 15 ก.ค. 63

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส3

 

"สินเชื่อบุคคล พรอมิส" เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางด้านสินเชื่อบุคคลโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แจ้งปิดให้บริการชั่วคราวสาขาศูนย์การค้าแพชชั่น ระยองเพื่อทำการ Big Cleaning ฉีด พ่น น้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณศูนย์การค้าฯ ตั้งแต่วันที่ 14 - 15 ก.ค. 63 (2 วัน)  ซึ่งทำให้พรอมิส สาขาแพชชั่น ระยอง จะปิดให้บริการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง ในวันที่ 16 ก.ค. 63

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 1751
เวลาทำการเจ้าหน้าที่ Call Center วันจันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 19.00 น.
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 – 18.00 น. วันอาทิตย์หยุดทำการ
(โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงปีใหม่ และสงกรานต์จากเว็บไซต์ของพรอมิส)