มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

22/07/2563

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส3

 

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาทำการติดต่อสอบถามไปที่ 02-036-9404

ผู้เข้าข่ายลูกค้าที่คุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนั้นถือว่าเป็นผู้เข้าข่ายของมาตรการช่วยเหลือ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบของบริษัท

– ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ลูกค้ายังมียอดคงเหลือและมีจำนวนวันค้างชำระไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระ

• ลูกค้าที่ยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือ ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ที่ทางบริษัทได้ดำเนินการช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว

ระยะเวลารับเรื่องการช่วยเหลือ : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เนื้อหาดำเนินการลูกค้าสามารถเลือกมาตรการช่วยเหลือจาก 2 ตัวเลือกด้านล่าง

1. ลดจำนวนค่างวดในการชำระวิธีการชำระแบบที่กำหนดให้จำนวนชำระอยู่ที่ 3% ของยอดคงเหลือ

2. ลดอัตราดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยลงให้เหลือ 22%

ตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างมาตรการการช่วยเหลือกับธุรกรรมปัจจุบัน (สถานการณ์ ณ ตอนช่วยเหลือ)

ยอดคงเหลือเงินกู้ปัจจุบัน 30,000 THB. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 15.0% ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 10.0% กรณีวันเริ่มดำเนินการช่วยเหลือ : วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 วันสิ้นสุดการช่วยเหลือ : วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

 

ค่างวดในการชำระ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ค่างวดในการชำระ

ทั้งหมดในช่วง

ระยะเวลา

การช่วยเหลือ

จำนวนดอกเบี้ย

ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ในช่วงระยะเวลา

การช่วยเหลือ

ข้อมูลเปรียบเทียบ

ธุรกรรมปัจจุบัน

1,200

9,600

4,479

-

1. ลดจำนวนค่างวด

ในการชำระ3%ของยอดคงเหลือ

900

6,956

4,664

จากการที่ลดจำนวนค่างวดในการชำระทำให้จำนวนเงินที่นำไปตัดเงินต้นลดน้อยลง จะส่งผลให้ระยะเวลาที่ใช้ในการชำระปิดบัญชีนั้นยาวนานขึ้น

2. ลดอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 15.0

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 7.0

1,200

9,600

4,394

เมื่อเทียบการลดอัตราดอกเบี้ยกับ (1 ลดจำนวนค่างวดในการชำระ) แล้ว ภาระในส่วนของจำนวนค่างวดในการชำระจะสูงกว่า

 

*** เนื้อหาด้านบนนั้นเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาทำการติดต่อสอบถามไปที่ 02-036-9404 ***

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 1751
เวลาทำการเจ้าหน้าที่ Call Center วันจันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 19.00 น.
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 – 18.00 น. วันอาทิตย์หยุดทำการ
(โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงปีใหม่ และสงกรานต์จากเว็บไซต์ของพรอมิส)