01/10/2563

แจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์ชั่วคราว 10-11 ตุลาคม 2563

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส1

 

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์สมาชิก ส่งผลให้สมาชิกไม่สามารถเข้าสู่ระบบเว็บไซต์สมาชิกได้ (รวมถึงระบบการเช็กเงินต้นคงค้าง, ยอดเงินที่ต้องชำระและวันครบกำหนดชำระ และยอดเงินที่ขอกู้เพิ่มและยอดคงเหลือที่กู้ได้ ) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 03.00 น.

ขอให้ลูกค้าทำรายการเข้ามาใหม่ในภายหลัง

ทางบริษัทฯจึงขออภัยมา ณ ที่นี้

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Center 1751 ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-18.00 น. วันอาทิตย์หยุดทำการ

(โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์จากเว็บไซต์พรอมิส