30/11/2563

[สำคัญ] แจ้งปิดให้บริการ Call Center ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส1

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า

Call Center จะปิดให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - วันที่ 1 มกราคม 2564 และวันที่ 3 มกราคม 2564 ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถติดต่อ Call Center ได้ตามวันเวลาดังกล่าว

ทางบริษัทฯ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ Call Center โทร. 1751

เวลาทำการเจ้าหน้าที่ Call Center วันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 19.00 น.

วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 - 18.00 น. วันอาทิตย์หยุดทำการ