28/05/2564

แจ้งคอลเซ็นเตอร์ 1751 ขัดข้อง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า
เนื่องจากระบบขัดข้อง ทำให้ขณะนี้ คอลเซ็นเตอร์ 1751 ไม่สามารถให้บริการได้ หากคอลเซ็นเตอร์กลับมาให้บริการได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้