20/10/2564

โปรโมชั่นพิเศษ พวงกุญแจ Promise × Yaya สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครและยื่นเอกสารครบถ้วน

โลโก้สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส1

 

 

 "สินเชื่อบุคคล พรอมิส" เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการทางด้านสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่มีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน ขอแนะนำโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสโดยสมัครผ่านช่องทางใดก็ได้ ภายใน 20 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)  และยื่นเอกสารการสมัครครบที่สาขา/จุดบริการ จะได้รับพวงกุญแจ Promise x Yaya (Limited Edition) ดีไซน์พิเศษ มูลค่า 300 บาท ณ จุดรับสมัคร

 

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย พวงกุญแจ Promise × Yaya (Limited Edition)

1.ลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสโดยสมัครผ่านช่องทางใดก็ได้ และยื่นเอกสารการสมัครครบที่สาขา/จุดบริการ จะได้รับพวงกุญแจ Promise × Yaya (Limited Edition) ดีไซน์พิเศษ มูลค่า 300 บาท ณ จุดรับสมัคร
2. หากเอกสารไม่ครบจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้ยื่นเอกสารการสมัครครั้งแรกไป
3. ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย 20 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4. จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7. สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนสมัครและรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 1751, จุดบริการพรอมิสทุกสาขา, 
www.promise.co.th
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ภาพสินค้าใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น